Sık Sorulan Sorular

Soru ?

Marka tescili nedir ?


Cevap :

Ürettiğiniz ürünler ve/veya verdiğiniz hizmetler için kullandığınız özgün isimlerin hukuki koruma altına alınması işlemidir. Ticari ünvanınız ise kesinlikle marka tescilinden bağımsız bir konudur ve size gereken korumayı asla sağlayamamaktadır.İsminizi sağlıklı korumanın yegane yolu onu marka olarak tescil ettirmektir.

 
 

Soru ?

Marka tescilinin faydaları nelerdir ?


Cevap :

Firmanızı korur

Başka firmaların isminizi kendi adlarına marka olarak tescil ettirme ve faaliyetlerinizi engelleme ihtimali ancak marka tesciliyle önlenebilir.

Taklitleri önler

Markanızı taklit edenlere karşı, malların toplatılması ve para, tazminat, hapis ve ticaretten men gibi caydırıcı cezalar verilmektedir.

Belgelendirme

Günümüzde TSE, HACCP gibi birçok standarda ilişkin belge alımında marka tescili zorunlu kılınmıştır. Ayrıca KOSGEB ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın birçok destekleri de sadece tescilli marka sahiplerine verilmektedir.

Rekabet gücünüzü artırır

Piyasada ününüzden faydalanan taklitleriniz oluşamayacağından, zamanla rekabet gücünüzde hiçbir eksilme olmayacaktır.

Firma imajınızı korur

Markanızın diğer kişilerce düşük kaliteli ürünler üzerinde kullanılma ve bunun sonucu firma imajınızın zedelenme ihtimali ortadan kalkar.

Firmanıza prestij katar

Yatırımcılar (özellikle yabancılar) ve hatta tüketiciler her zaman marka tescili olmayan bir rakibiniz yerine sizin firmanıza öncelik vereceklerdir.

 
 

Soru ?

Her ifade marka olarak tescil edilebilir mi ?


Cevap :

Hayır. Bir ifadenin aşağıdaki durumlarda marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

 • Daha önceden tescilli ya da en azından tescil için başvuru yapılmış bir ifadeye birebir veya ayırt edilemeyecek oranda benzerse
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya coğrafi kaynak belirtiyorsa
 • Tescil alınacak ürünün şeklinden oluşuyorsa
 • Tescil alınacak mal veya hizmetin kalitesi, niteliği, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıyorsa
 • Meşhur bir markaya bire bir ya da ayırt edilemeyecek oranda benzerse
 • Bazı ulusal veya uluslararası kuruluşların kısaltma isimlerini içeriyorsa
 • Halka mal olmuş arma, amblem ve benzeri figürleri içeriyorsa
 • Dini değerler ve semboller içeriyorsa
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırıysa

 
 

Soru ?

Bir ifadenin başkası adına marka olarak tescilli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim ?


Cevap :

Talebinizi bize iletmeniz halinde, uzmanlarımız tescil ettirmek istediğiniz ismi, kullandığımız özel bir yazılım vasıtasıyla ücretsiz olarak çok yönlü bir benzerlik ve marka olabilirlik araştırmasına tabi tutacaktır. Bu sayede tüm riskler baştan tespit edilmekte, gereksiz maliyetlere girmeniz engellenmektedir.

Ayrıca online.turkpatent.gov.tr adresinden siz de ön araştırma yapabilirsiniz.

 
 

Soru ?

Başvuru için gereken belgeler nelerdir ?


Cevap :

 • Marka sahibine ilişkin irtibat ve fatura bilgileri,
 • Varsa logonuzun bir örneği
 • Size göndereceğimiz hizmet sözleşmemiz ve özel vekaletnamenin kaşelenip imzalanmış hali.
  (Vekalet için noter tasdiki gerekli değildir.)

 
 

Soru ?

Marka tescilinde süreç ve maliyetler nasıldır ?


Cevap :

Örnek Süreç ve Maliyet Tablosu
Takvim Aşama Süreç Açıklaması
1. gün Marka başvurusunun yapılması Bilen Patent Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruyu hemen yapar. Bu noktadan itibaren koruma başlamıştır.
1. ay Şekilsel incelemenin sonuölanması TPE başvuruyu şekli yönden inceler ve marka başvuru numarasını gönderir.
6. ay Detaylı incelemenin sonuçlanması TPE markanızı marka olabilme kriterlerini dikkate alarak inceler ve bu inceleme sonunda, kabul, kısmi kabul veya red kararını bildirir. Red kararına 2 ay içinde itiraz edilebilmektedir.
7. ay Marka başvurusunun yayınlanması Direk veya kısmi kabul edilen markalar TPE Markalar bülteninde yayınlanır ve 3 boyunca üçüncü şahısların incelemesine açılır.
10. ay Yayın süresinin dolması Yayın süresince bir itiraz gelmezse başvurunun tescili kesinleşir. Başvuruya itiraz gelmesi durumunda ise, TPE bu itirazları gerekçelerine göre kabul veya reddedebilir.
11. ay (en geç) Tescil harcının ödenmesi Resmi tescil harcı yatırılır ve varsa TPE tarafından istenen evraklar tamamlanır.
12. ay Tescil belgesinin gelmesi TPE marka tescil belgesini göndedir. Bu belge geldikten sonra, markanın verdiği tüm hukuki haklar taklitçilere karşı kullanılabilir.

Verilen süreler tahmini olup, özellikle red veya itiraz gelmesi durumunda sürelerde 4–12 aylık uzama mümkün olabilmektedir.

 
 

Soru ?

Marka tescili kaç yıl süreyle geçerlidir ?


Cevap :

10 yılda bir yenilenmek kaydıyla, marka hakkı sonsuza kadar devam ettirilebilmektedir.

 
 

Soru ?

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller nelerdir ?


Cevap :

 • Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,
 • Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini taklit edildiğini bildiği halde markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak,
 • 1 ila 2. maddelerde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
 • Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini iş evrakları üzerinde (fatura vb.) kullanmak.

 
 

Soru ?

Marka tescilinin sağladığı haklar nelerdir ?


Cevap :

Tecavüzün oluşması durumunda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar şunlardır:

 • Maddi ve manevi tazminat davası açma
 • Ceza davalarında caydırıcılığı sağlayıcı nitelikte para ve hapis cezaları
 • Yine ceza davaları ile işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası
 • Suçun niteliğine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis, kırk altı milyar liraya kadar para cezası

 
 

Soru ?

Patent / Faydalı model tescili nedir ?


Cevap :

Yeni ve emsallerine göre avantaj sağlayan, herhangi bir teknik alandaki her türlü geliştirmenin hukuki koruma altına alınması işlemidir. Faydalı Model belgesi 10 yıl, patent belgesi ise sahibine 20 yıla kadar süren etkin bir koruma sağlamaktadır.

 
 

Soru ?

Patent / Faydalı model tescilinin faydaları nelerdir ?


Cevap :

Tekel hakkı verir

Patent koruması ürünün tasarımından ve detaylarından bağımsızdır ve genelde yapılan geliştirmenin mantığını korur. Dolayısıyla aşılması çok zordur. Günümüzün zorlu rekabet ortamında birçok firma, aldıkları patentlerin sağladığı tekel hakkı sonucunda varlıklarını devam ettirebilmektedir.

Alternatif gelir kaynakları sağlar

Elde ettiğiniz patent haklarını istediğiniz takdirde istediğiniz kişilere/firmalara belirli bir lisans bedeli karşılığında kiralayabilirsiniz.

Ar-Ge’nizin sigortasıdır

Ar-Ge sonucu yaptığınız geliştirmelerin başka kişilerce tescil edilmesini ve size karşı kullanılmasını engeller. Bir anlamda Ar-Ge’nizin sigortasıdır.

Rekabet gücünüzü artırır

Tekel hakkınız patent koruması devam ettiği sürece, en zorlu piyasa şartlarında bile size çok sağlam bir güvence olacaktır.

Tercih edilmenizi sağlar

Yabancı sermayenin Türkiye’de iş yapacak firma ararken dikkate aldığı bir kıstas da patent sayısıdır. Zira patent sayısı firmaların gelişmişlik derecelerinin en önemli ve tespiti en kolay göstergelerinden biridir.

Hibe şeklinde teşvikler

KOBİ kapsamındaki firmaların patent/faydalı model tescilleri için yaptığı harcamaların %75’i, tescilden sonra KOSGEB tarafından karşılıksız olarak geri ödenmektedir.

KOSGEB destekleri

KOSGEB patent belgesine sahip olan firmalara çok özel hibe destekler sağlamakta, aynı zamanda patent masraflarının yarısını da üstlenmektedir.

 
 

Soru ?

Her buluş patent veya faydalı model korumasından faydalanabilir mi ?


Cevap :

Hayır. Aşağıdaki konu ve buluşların koruma altına alınabilmesi mümkün değildir.

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
 • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç.)
 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 
 

Soru ?

Hangi kriterleri taşıyan buluşlar patent veya faydalı modelle korunabilir ?


Cevap :

Ortaya konan ürün/düşüncelerin patent veya en azından faydalı model koruması alabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Yenilik

Ortaya konan buluşun gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da birebir veya yakın benzerinin bulunmaması gerekmektedir.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması

Buluş gerçekten yeni ise, bu durumda da yapılan yeniliğin piyasadaki mevcut yapılanmalar baz alındığında, teknikte uzman bir kişi tarafından kolayca ortaya konamayacak bir ürün olması gerekmektedir. Faydalı model tescilinde bu kriter aranmaz.

Sanayiye uygulanabilirlik

Buluşun pratiğe dökülebilir, diğer bir deyişle üretilebilir olması gerekmektedir.

 
 

Soru ?

Bir buluşun daha önceden patenti alınıp alınmadığını nasıl öğrenebilirim ?


Cevap :

Tüm dünyada başvurulan tüm patentler en geç 18 ay içerisinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan patentlerin tüm detaylarına http://ep.espacenet.com adresinden erişilebilir. Buradan sadece fikir sahibi olma amacıyla patent araştırmaları yapabilirsiniz. Yalnız buradaki handikap 40 milyondan fazla sayıda, yabancı dilde, her biri onlarca sayfa ve gayet muğlak bir dilde yazılan patent tarifnamelerinden sizinle ilgili olanları tespit etme zorluğudur. Bu nedenle, ciddi bir yatırım düşünüyorsanız, mutlaka patent araştırması konusunda uzman bir vekilden yardım almanız gerekmektedir.

Bilen Patent olarak bugün Türkiye’nin birçok saygın firmasına bu konuda hizmet vermekte, onların Ar-Ge’lerine yaptığımız araştırmalarla yön vermekteyiz.

 
 

Soru ?

Patent ve Faydalı Model tescili arasındaki farklar nelerdir ?


Cevap :

Ön bilgi olarak, faydalı model nispeten daha basit geliştirmelerin koruma altına alınabilmesi için ortaya çıkarılmış, süreci patent göre daha kısa ve düşük maliyetli olan bir sistemdir. Halihazırda, Türkiye’de yapılan başvuruların büyük çoğunluğu faydalı model başvurularıdır. Bu ön bilgi ışığında, iki koruma enstrümanı arasındaki farklar şunlardır:

 • Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, (bunun anlamı nispeten daha basit geliştirmelerin faydalı modelle korunabileceğidir)
 • Koruma süreleri farklıdır
 • Faydalı Model belgesine, Ek Faydalı Model belgesi verilmez,
 • Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin
 • Metot, sistem, kimyasal ve yazılım esaslı buluşlar Faydalı Model ile korunamaz.

 
 

Soru ?

Patent ve Faydalı Model başvurusu için gereken belgeler nelerdir ?


Cevap :

 • Başvuru sahibine ilişkin irtibat ve fatura bilgileri,
 • Buluş bilgileri ve varsa çizimleri (Buluş bilgilerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi noktasında Bilen Patent uzmanları sizi yönlendirecektir.)
 • Buluşu yapana ilişkin ad, soyad ve adres bilgileri,
 • Size gönderilecek hizmet sözleşmemiz ve özel vekaletnamenin imzalanmış hali.
 
 

Soru ?

Patent ve Faydalı Modelin koruma süresi ne kadardır ?


Cevap :

Her yıl yenileme yapmak kaydıyla, faydalı model 10 yıl, incelemesiz patent 7 yıl, incelemeli patent ise 20 yıla kadar koruma sağlamaktadır. Bu sürelerin dolmasına müteakip ise korunan fikrin herkes tarafından kullanılabilir hale gelmektedir.

 
 

Soru ?

Patent / Faydalı Model hakkına tecavüz sayılan fiiller nelerdir ?


Cevap :

Aşağıdaki durumlar tasarım hakkına tecavüz olarak değerlendirilecektir.

 • Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak,
 • Bu maddenin önceki a ila b bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,
 • Gasp.

 
 

Soru ?

Patent / Faydalı Model tescilinin sağladığı haklar nelerdir ?


Cevap :

Tecavüzün oluşması durumunda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar şunlardır:

 • Maddi ve manevi tazminat davası açma
 • Ceza davalarında caydırıcılığı sağlayıcı nitelikte para ve hapis cezaları
 • Yine ceza davaları ile işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası
 • Suçun niteliğine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis, kırk altı milyar liraya kadar para cezası

 
 

Soru ?

Endüstriyel Tasarım tescili nedir ?


Cevap :

Ürettiğiniz ürünlere ilişkin yaptığınız özgün tasarımların ilgili kanun tarafından etkin bir hukuki koruma altına alınması işlemidir. Tasarımınızın yeni ve emsallerine oranla ayırt edici bir niteliğe sahip olması bu etkin korumadan 25 yıl boyunca faydalanması için yeterlidir.

 
 

Soru ?

Tasarım tescilinin faydaları nelerdir ?


Cevap :

Tasarım tescilinin faydaları nelerdir

KOBİ kapsamındaki firmaların endüstriyel tasarım tescilleri için yaptığı harcamaların bir kısmı tescilden sonra KOSGEB tarafından karşılıksız olarak geri ödenmektedir.

Taklitleri önler

Firmanıza ait özgün tasarımlarınızın birebir veya benzer taklitlerine karşı caydırıcı hukuki yaptırımlar uygulatmanızı sağlar.

Firmanızı korur

Bazı kişiler yeni ve tescilsiz bir ürünü kendi adına tescil ettirebilmekte ve tasarımın esas sahibine yaptırım uygulatmaya çalışmaktadır. Özgün tasarımlarınızı tescil ettirmeniz bu ihtimali de tamamen ortadan kaldıracaktır.

Rekabet gücünüzü artırır

Piyasada taklitleriniz oluşamayacağından, tescilli ürününüze ilişkin pazar payınız daralmayacak ve zamanla rekabet gücünüzde hiçbir eksilme olmayacaktır.

Firma imajınızı korur

Taklit ürünler her zaman orijinalinden düşük kalitededir. Bu tür taklitleri alan tüketici de, kalitesizliği tasarım sahibi firmaya mal edebilmektedir. Tasarım tescili, taklitleri engellediğinden bu olumsuz durum da oluşmayacaktır.

Alternatif gelir kaynakları sağlar

Ürünlerinize ilişkin tasarım tescillerini istediğiniz takdirde istediğiniz kişilere belirli bir lisans bedeli karşılığında kiralayabilirsiniz.

Firmanıza prestij katar

Türkiye’de, ürünlerini tescil ettiren firmalar her zaman belirli bir ciddiyete ve birikime sahip olarak görülmekte, bu da yatırımcı (özellikle yabancı sermaye) ve hatta tüketici için tercih sebebi olmaktadır.

 
 

Soru ?

Her tasarım için tescil alınabilir mi ?


Cevap :

Hayır. Bir tasarımın aşağıdaki durumlarda koruma altına alınabilmesi mümkün değildir.

 • Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip değilse,
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı bir tasarımsa,
 • Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan bir tasarım için koruma talep ediliyorsa,
 • Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek yahut bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar.

 
 

Soru ?

Yenilik kriteri ne anlama gelmektedir ?


Cevap :

Bir ürünün tasarımının korunabilmesi için o tasarımın başvuru tarihinden önce gerek Türkiye gerekse Dünya’da kamuya sunulmamış olması gerekmektedir. Bir istisna olarak, tasarım sahibi başvuru tarihinde önceki 12 ay içerisinde tasarımı kamuya sunmuşsa veya tasarım hak sahibinin haberi olmadan kötü niyetli kişilerce ifşa edilmişse, bu durum Türkiye’de yeniliği etkilememektedir.

 
 

Soru ?

Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı nasıl anlaşılır ?


Cevap :

Endüstriyel tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olması o tasarımın ayırt edici bir niteliğe sahip olması anlamına gelmektedir.

 
 

Soru ?

Bir ürün vb. tasarımının başkası tescilli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim ?


Cevap :

Normal şartlar altında şekle göre bir araştırma teknik olarak mümkün değildir. Ancak Bilen Patent olarak anahtar kelime, ilgili tasarım sınıfları ve rakiplerinizin isimleri gibi kriterlere göre kapsamlı bir araştırmayı yapabilmekteyiz. Müvekkillerimiz bu sayede büyük yatırım maliyetlerine girmeden önlerini görebilmekte, planlarını tasarım araştırmasından gelecek raporlara göre şekillendirmektedir.

 
 

Soru ?

Endüstriyel Tasarım başvurusu için gereken belgeler nelerdir ?


Cevap :

 • Tasarım başvuru sahibine ilişkin irtibat ve fatura bilgileri
 • Tasarımı yapana ilişkin ad, soyad ve adres bilgileri
 • Tasarım tescili alınacak ürünün resimleri
 • Size göndereceğimiz hizmet sözleşmemiz ve özel vekaletnamenin kaşelenip imzalanmış hali.
  (Vekalet için noter tasdiki gerekli değildir.)

 
 

Soru ?

Endüstriyel Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller nelerdir ?


Cevap :

Aşağıdaki durumlar tasarım hakkına tecavüz olarak değerlendirilecektir.

 • Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak,
 • Bu maddenin önceki a ila b bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,
 • Gasp

 
 

Soru ?

Endüstriyel Tasarım tescilinin sağladığı haklar nelerdir ?


Cevap :

Tecavüzün oluşması durumunda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar şunlardır:

 • Maddi ve manevi tazminat davası açma
 • Ceza davalarında caydırıcılığı sağlayıcı nitelikte para ve hapis cezaları
 • Yine ceza davaları ile işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası
 • Suçun niteliğine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis, kırk altı milyar liraya kadar para cezası

 
 
Bizi Tanıyın Neden Bilen Patent? Hakkımızda Yöneticilerimiz Müvekkil Yorumları Ekibimiz TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
Müşteri Hizmetleri Teklif iste Araştırma Teklif Formu Öneri / Şikayet Formu Sıkça Sorulan Sorular
Hizmetler Marka Patent Endüstriyel Tasarım Yurtdışında TescilHukukİzlemeGenel DanışmanlıkTelif HaklarıBarkod TesciliDevlet DestekleriÜcretsiz AraştırmaMüşteri Hizmetleri
Birlikte Çalışalım Çözüm Ortakları Çözüm Ortaklığı Formu İnsan Kaynakları Politikası İş Başvuru Formu Bilgi HavuzuReferanslarİletişim
E-Bülten
e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın
http://www.facebook.com/bilenpatent http://twitter.com/bilenpatent
http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/bilenpatent
  Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 81 | E-Posta : bilgi@bilenpatent.com.tr
Bu sitede kullanılan tüm içerik Bilen Patent'e aittir. İzinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Tüm hakları saklıdır © BilenPatent 2014
Adres : 29 Ekim Cad. Vizyon Park Plaza 5 Kat: 4 D:50 Yenibosna, Bahçelievler / İstanbul
Tel : +90 (212) 603 20 02 | Faks : +90 (212) 603 20 92 | E-Posta : bilgi@bilenpatent.com.tr