HİZMETLERİMİZ

İhracat Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri

1.Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

Bu programın amacı; uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılmasıdır. Başvurular, İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır.

Yerli Fuar Organizatörlerinin faydalandığı bu programda; yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 dolara kadar, önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 dolara kadar ve fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 dolara kadar %50 oranında desteklenmektedir.

2.Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Bu programın amacı; uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesidir. Bu konuda alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınmalı ve bu harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır. Başvurular, İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır.

Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketlerin; ISO 9000 Serisi, ISO 14000, CE İşareti, Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri, Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yaptığı belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 dolara kadar desteklerini kapsamaktadır.

3.İstihdam Yardımı

Bu programın amacı; Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır. Başvurular, İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır.

Azami 1 yıl süreyle 1 yönetici ve 2 elemanın aylık brüt ücreti %75 oranında desteklenmektedir. Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 dolar, her bir eleman için 9.000 dolar karşılığı TL tutarını geçemez.

4.Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Bu programın amacı; yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50'sinin katılımcıya ödenmesidir. Başvurular, İhracatçı Birliklerine yapılmaktadır.

Destek tutarı; yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 dolar, sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 dolar kadardır.

Destek oranı; hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70, gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan; organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 dolar, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 dolar kadar, sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 dolar kadar karşılanmaktadır.

5.Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Türkiye'de yerleşik, sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, Ticaret Müsteşarlığı onayıyla İhracatçı Birliklerine başvurabilirler. Başvuru süresi 6 – 18 aydır.

Desteğin kapsamı;

 1. Mağazaların Desteklenmesi
  • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
   Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 dolar
  • Ticari şirketler:
   Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar
 2. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi
  • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
   Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar
  • Ticari şirketler:
   Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 dolar
 3. Depoların Desteklenmesi
  • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları :
   Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar
  • Ticari şirketler:
   Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 dolar
 4. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
  • Yurt dışı birimi bulunan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 dolar
  • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip; şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 dolar
 5. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
  • Şirketlerin; yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar
  • Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları; kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla 4 yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir
6.Türk Ürünlerinin Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualiy®'nin Desteklenmesi

Bu programın amacı; İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır. Başvurular İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır.

Programın süresi; 6 aydır. Şirketler bu destekten %50 oranında, ihracatçı birlikleri ise %80 oranında yararlanmaktadır. Programın destek süresi; Marka Destek Programı'nda 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programı'nda 5 yıldır.

Desteğin kapsamı;

 1. İhracatçı Birliklerinin; sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 dolar
 2. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000dolar
 3. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ'lerin; ilgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:
  1. Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için;
   • Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 dolar
   • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 dolar
   • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 dolar
   • Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla200.000 dolar
   • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 dolar
   • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 dolar
   • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla50.000 dolar
   • Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 dolar olmak üzere toplam 10 mağaza
   • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir) desteklenmektedir.
  2. TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için;
   • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
   • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
   • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı),
   • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
   • Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 dolar,
   • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri,
   • Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
   • Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 dolar olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar,
   • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,
   • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere desteklenmektedir.
7.Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, İGEME ve İhracatçı Birliklerine başvurabilirler.

Desteğin kapsamı;

 • Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri %70 oranında ve proje başına en fazla 7.500 dolar,
 • Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 dolar
destek sağlanmaktadır.
8.Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Bu programın amacı, Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır. Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, İGEME'ye başvurabilirler.

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Şirketlerin,

 • Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
 • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
 • Dış Ticarette Fiyatlandırma,
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
 • Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
 • Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
 • Yenilikçilik ve Kümelenme
konuları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konularda, İGEME'den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20.000 dolar aşmamak üzere % 70'i desteklenir.
Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
 1. Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları

  İşbirliği Kuruluşlarının,

  • Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
  • İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
  • İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
  • Süreç iyileştirme ve yönetimi,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
  • Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,
  konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında 400.000 dolar kadar karşılanır.

  Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. 3 (üç) yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.

 2. Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

  İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 dolar kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 dolar kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75' i karşılanır.

  • Ulaşım:
   Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
  • Konaklama:
   Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,
  • Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
   • Tercümanlık gideri,
   • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
   • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
   • Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

 3. Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

  Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

  Şirketlerin yıllık 50.000 dolar kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

9.Tasarım Desteği

Bu programın amacı; Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesi için; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir. Başvurular, İhracatçı Birlikleri'ne yapılacaktır.

Destek süresi; tasarımcı şirketleri ve ofisleri için en fazla 4 yıl, birlikler ve tasarım dernekleri-birlikleri için proje bazında değerlendirilecektir. Destek oranı %50'dir.

Desteğin kapsamı;

 1. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
  • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar
  • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
   • Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar,
   • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar,
  • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar,
  • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 dolar
  • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla200.000 dolar
  desteklenmektedir.
 2. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
  • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50oranında ve yıllık en fazla 150.000 dolar,
  • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
   • Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar,
   • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar,
  • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar,
  • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar,
  • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla100.000 dolar
  desteklenmektedir.
 3. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi
  • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar tutarında desteklenir


 

Bizi Tanıyın Neden Bilen Patent? Hakkımızda Yöneticilerimiz Müvekkil Yorumları Ekibimiz TV Programları Basında Biz Reklamlarımız Haberler Duyurular
Müşteri Hizmetleri Teklif iste Araştırma Teklif Formu Öneri / Şikayet Formu Sıkça Sorulan Sorular
Hizmetler Marka Patent Endüstriyel Tasarım Yurtdışında TescilHukukİzlemeGenel DanışmanlıkTelif HaklarıBarkod TesciliDevlet DestekleriÜcretsiz AraştırmaMüşteri Hizmetleri
Birlikte Çalışalım Çözüm Ortakları Çözüm Ortaklığı Formu İnsan Kaynakları Politikası İş Başvuru Formu Bilgi HavuzuReferanslarİletişim
E-Bülten
e-posta ile guncel kalmak icin listemize katılın
http://www.facebook.com/bilenpatent http://twitter.com/bilenpatent
http://plus.google.com/104960155370687868011/posts http://www.linkedin.com/in/bilenpatent
  Adres : Hüdavendigar Mh. Bent Cd. No. 163/B Osmangazi - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 239 30 50 | Faks : +90 (224) 239 30 81 | E-Posta : bilgi@bilenpatent.com.tr
Bu sitede kullanılan tüm içerik Bilen Patent'e aittir. İzinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Tüm hakları saklıdır © BilenPatent 2014
Adres : 29 Ekim Cad. Vizyon Park Plaza 5 Kat: 4 D:50 Yenibosna, Bahçelievler / İstanbul
Tel : +90 (212) 603 20 02 | Faks : +90 (212) 603 20 92 | E-Posta : bilgi@bilenpatent.com.tr